SunSquare Robert Kautzky
Hochäckerstrasse 4-8
A-3430 Tulln

Saitech d.o.o.
Rok Marin
Njegoševa ulica 12
3000 Celje
Slovenija

+386 1 42 92 688
+386 41 754 874

info@saitech.si

slovensko
> hrvatsko

 
Kontakt Projekti Tipologija Funkcije Domov


četiri talne podpore

tri talne podpore

dvije talne podpore

preko krova

ispod krova
 

jedna talna podpora
 

preko krova
 

ispod krova

centralna podpora
preko krova

centralna podpora
ispod krova
 

zamaknuto jedro

trokrako jedro