SunSquare Robert Kautzky
Hochäckerstrasse 4-8
A-3430 Tulln

Saitech d.o.o.
Rok Marin
Njegoševa ulica 12
3000 Celje
Slovenija

+386 1 42 92 688
+386 41 754 874

info@saitech.si

slovensko
> hrvatsko

 
Kontakt Projekti Tipologija Funkcije Domov

SUN SQUARE SISTEM SUNČANIH JEDARA JE SISTEM ZASJENJIVANJA VELIKIH BALKONA, VRTOVA I TERASA.

KOD BRZINA VJETRA PRJEKO 40 KM/H SUNČANO SE JEDRO POMOČU ELEKTROMOTORA SAMOSTALNO SAVIJE OKO CENTRALNE GREDE.